Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης

Στρατιωτικό Πρατήριο Πολυκάστρου

Στρατιωτικό Πρατήριο Δράμας

Στρατιωτικό Πρατήριο Ξάνθης

Στρατιωτικό Πρατήριο Κομοτηνής

Στρατιωτικό Πρατήριο Κιλκίς