Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης
Στρατιωτικό Πρατήριο Πολυκάστρου
Στρατιωτικό Πρατήριο Δράμας
Στρατιωτικό Πρατήριο Ξάνθης
Στρατιωτικό Πρατήριο Κομοτηνής
Στρατιωτικό Πρατήριο Κιλκίς